Wat verandert de WAB voor jou als werkgever in 2020?

9 januari 2020 14:16   //   Bedrijfsrooster


Nieuws artikel
 

Per 1 januari 2020 veranderen de regels voor oproepkrachten en payrollmedewerkers als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in Balans. Zo worden werkgevers verplicht oproepkrachten elk jaar een aanbod te doen voor een arbeidscontract met een vast aantal uren. Dat heeft ook betrekking op oproepovereenkomsten die nu al lopen. In dit artikel geven we een overzicht van de nieuwe regels en de gevolgen die dit heeft voor de personeelsadministratie. 

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een wet die ervoor moet zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt. De WAB is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingevoerd. Flexibele werknemers hebben vaak minder goede arbeidsvoorwaarden en minder rechten dan werknemers met een vast contract. Met de WAB wil de regering de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Onder de WAB worden vaste contracten iets minder vast doordat er meer mogelijkheden komen om het contract te laten ontbinden. Flexibele contracten worden juist iets vaster. Daardoor moet het voor jou als werkgever aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen.

De belangrijkste maatregelen uit de WAB

De WAB heeft een aantal belangrijke uitwerkingen op bedrijven waarvan we de volgende kort hebben samengevat.

 • Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie
  Het wordt voor jou als werkgever aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Als werkgever betaal je vanaf 2020 namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract (2,94%) dan voor werknemers met een flexibel contract (7,94%). 

 • Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
  Met de cumulatiegrond wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd. Ontslag wordt nu ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Nu kan een werkgever een werknemer alleen ontslaan als er aan 1 van de ontslaggronden volledig is voldaan.

 • Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
  De werknemer heeft recht op de transitievergoeding (ontslagvergoeding) bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. De verhoogde transitievergoeding voor meer dan 10 dienstjaren en voor 50-plussers eindigt. Werkgevers ontvangen compensatie als zij een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer die zij wegens arbeidsongeschiktheid hebben ontslagen.

 • Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
  Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 was het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. De pauze in de keten van tijdelijke contacten is volgens de WAB 6 maanden. Wel kan in een een cao worden geregeld dat de keten wordt verkort, bijvoorbeeld bij seizoenswerk. De nieuwe ketelregeling geldt voor alle contracten, die op of na 1 januari 2020 eindigen. 

 • Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
  Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Payrollmedewerkers hebben daarmee ook recht op een passende pensioenregeling.

 • Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn
  Vanaf 2020 moet je als werkgever oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als je deze oproep binnen 4 dagen afzegt dan heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. De termijn van 4 dagen kan in de cao verkort worden tot 1 dag. Daarnaast kan in de cao voor seizoenswerkers van deze regeles worden afgeweken.

 • Oproepwerknemers: aanbod voor vaste uren na 12 maanden
  Na 12 maanden ben je als werkgever verplicht om binnen een maand een contract aan te bieden voor een vast aantal uren. Het aantal uren moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren van de voorgaande 12 maanden. Per 1 januari 2020 geldt een overgangsbepaling voor de oproepwerknemers die langer dan 12 maanden voor dezelfde werkgever arbeid verrichten. Binnen een maand nadat de WAB is ingegaan, dus voor 1 februari 2020, moeten deze werknemers een aanbod krijgen voor een contract. Blijft het aanbod voor een vast contract uit, dan heeft de oproepkracht recht op loon vanaf de dag dat het aanbod uiterlijk had moeten worden gedaan. Dit loon wordt gebaseerd op het gemiddelde aantal uren van de voorgaande 12 maanden.

Wat betekent dit voor jouw administratie en planning?

Goed, een hoop nieuwe regels weer, die jij als werkgever vervolgens wel secuur moet gaan naleven. Doe je dit niet, of kan je niet aantonen hoe je het geprobeerd hebt, dan kan dat verregaande gevolgen hebben voor de personeelskosten en planning. Bedrijfsrooster helpt je met de volgende tools aan betere inzichten en uitgebreide rapportages zodat je de wetgeving als een echte eindbaas kan managen.

Beheers het aantal contracten en duur dienstverband

Het werknemer dossier in Bedrijfsrooster biedt een handig overzicht van aantal contracten. Omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen contract verlengingen en versies binnen het zelfde contract, zie je in één oogopslag of een tijdelijke kracht niet teveel contracten krijgt alvorens een vast dienstverband aangeboden moet worden. Tegelijkertijd houd je toch de mogelijkheid om afspraken over werktijden of salaris te wijzigen en vast te leggen in het contract en blijft het overzichtelijk voor jezelf en de werknemer.

Samen met de begindatum van het eerste contract, zie je ook snel hoe lang de werknemer in dienst is en of dat reden moet zijn om een vast dienstverband aan te bieden. Het mooie hieraan is dat het centraal online staat, zodat de software daar analyses en voorspellingen kan doen.

Bedrijfsrooster stuurt bijvoorbeeld naar managers een e-mail om je ruim vooraf te waarschuwen voor aflopende contracten. Op het dashboard zie je hetzelfde overzicht van contracten terugkomen en klik je snel door naar de juiste persoon om beslissingen te maken en wijzigingen door te voeren.

Maak de juiste planning toch op korte termijn

De nieuwe wetgeving zet nog meer druk op jou als planner om te zorgen dat je planning op acceptabele termijn bekend is bij alle werknemers. Terwijl je toch vaak nog even snel iets op korte termijn moet wijzigen of pas laat inzicht krijgt in de personele behoefte door bijvoorbeeld nieuwe events.

Bedrijfsrooster maakt de personele behoefte inzichtelijk en verwerkt daarin onregelmatigheden zoals verlof, feestdagen, verloop en aanwas van personeel en wisselende werkweken zoals het geval bij ploegenroosters.

Juist omdat het zo overzichtelijk is en je daarbij toonaangevende hulpmiddelen hebt om snel wijzigingen te maken, kan je op de korst mogelijke termijn nog een sluitende planning opzetten waarin alle variabelen zijn meegewogen.

Houd grip en krijg inzicht op daadwerkelijk gewerkte uren

Bedrijfsrooster zorgt voor de meest strakke urenregistratie die nodig is om te bepalen hoeveel uur tijdelijke krachten per dag, week, maand of jaar hebben gewerkt. Komt een tijdelijke kracht in vast dienstverband, dan is de urenbasis dus snel vast te leggen in een contract.

De module Plus/Minuren zorgt ervoor dat je als manager continue inzicht houdt in de effectief gewerkte uren van medewerkers ten opzichte van de afgesproken contracturen. Werkt iemand te weinig? Plan hem dan iets meer in. Wordt er teveel gewerkt? Geef hem een dag vrij, betaal de uren uit, of zet ze om naar verlofuren.

Wil je meer weten over hoe Bedrijfsrooster je kan helpen met het naleven van de nieuwe regels? Neem contact op met een van de product specialisten voor een maatwerk advies.Overige nieuws met betrekking tot Personeelsplanning en Rooster Maken

Nieuws artikel

Nieuwe features: Heatmaps, Forecasting, Salarisgroepen, Prullenbak & Meer

17 augustus 2023 16:39   //   Bedrijfsrooster

Bijna teveel om op te noemen, maar sowieso krijg je weer betere controle, meer inizchten en een hoop tijdwinst dankzij nieuwe features die recentelijk gelanceerd zijn. Check dit nieuwsbericht voor een samenvatting en neem vooral contact met ons op als je m

Nieuws artikel

Nieuwe features: HR Sync, Instellingen, Databoek & Meer

15 november 2022 15:12   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster heeft onlangs belangrijke ontwikkelingen afgerond waardoor weer een hoop nieuwe features voor alle gebruikers beschikbaar zijn. In dit bericht lees je meer over de belangrijkste toevoegingen zoals HR gegevens uit andere software syncen en m

Nieuws artikel

Betaald ouderschapsverlof in 2022: dit verandert

17 juni 2022 13:12   //   Bedrijfsrooster

Op 2 augustus 2022 treedt de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in werking. Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen dan betaald ouderschapsverlof opnemen. Nu is ouderschapsverlof onbetaald, tenzij anders in de cao staat. Doel van deze nieuwe wet?

Nieuws artikel

Wat je moét weten over over reiskosten- en thuiswerkvergoeding

23 februari 2022 15:51   //   Bedrijfsrooster

Thuiswerken is in een stroomversnelling geraakt. Administratief gezien moet daar op ingespeeld worden, maar dat blijkt lang niet overal te gebeuren. Sterker nog: veel bedrijven werken met een vaste onbelaste reiskostenvergoeding die ze maandelijks uitkeren

Nieuws artikel

Hoe ga je om met opgespaarde verlofuren?

12 augustus 2021 09:40   //   Bedrijfsrooster

Door de coronapandemie zijn werknemers zuinig geweest met het opnemen van vakantiedagen. Nu alle coronabeperkingen overboord zijn gegooid en de zomer op de deur klopt, kiezen veel werknemers ervoor om hun opgespaarde uren op te nemen. Begrijpelijk, maar we

Nieuws artikel

Thuiswerken in 2021, KMs, API Connect & Meer

29 januari 2021 15:16   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster introduceert vandaag de Thuiswerk module, verbeterd Contract beheer en de publieke beta van Bedrijfsrooster Connect.

Nieuws artikel

Bedrijfsrooster en Securex starten samenwerking

13 november 2020 15:34   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster gaat als specialist van planning en urenregistratie een samenwerking aan met HR & salarisexpert Securex. Check hier hoe deze partnership ook jou kan helpen.

Nieuws artikel

Tools en tips inzake Corona & NOW regeling

6 april 2020 11:48   //   Bedrijfsrooster

Wat kan Bedrijfsrooster voor je betekenen in deze wisselvallige periode? We geven je enkele tips en lichten functies in de software toe zodat je administratie goed op orde blijft.

Nieuws artikel

Bedrijfsrooster verstevigt samenwerking Datafox Tijdregistratie

14 oktober 2019 16:45   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster levert sinds enkele jaren hardware van Datafox, waarmee via vingerscan, tag of pas ingeklokt kan worden. Vanaf nu verzorgt Datafox het volledige aankoop, implementatie en onderhoudsproces.

Nieuws artikel

Nieuwe functies, voorwaarden en tarieven in het nieuwe jaar

30 september 2019 14:31   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster gaat in 2020 nieuwe voorwaarden en tarieven hanteren. In dit bericht lees je belangrijke informatie over de aanpassingen en de reden waarom we dit doen.

Nieuws artikel

Twee nieuwe onderkomen voor Bedrijfsrooster

1 augustus 2019 11:23   //   Bedrijfsrooster

In het weekend van 14 september gaan we belangrijke onderdelen van de Bedrijfsrooster software en data verhuizen naar een beter datacentrum. En eind september verhuizen we ons team!

Nieuws artikel

Inzichten, rapportages en meer Bedrijfsrooster roadmap

5 april 2018 16:33   //   Bedrijfsrooster

Met uitbreidingen en nieuwe automatiseringen heeft Bedrijfsrooster de afgelopen periode aan de wensen van een breed portfolio klanten voldaan. We kijken nu dan ook uit naar het versterken van die basis. Terwijl we de gebruikerservaring blijven verbeteren e

Nieuws artikel

Met een strakke administratie de jaarwissel naar 2018 uitvoeren

29 november 2017 11:49   //   Bedrijfsrooster

Bezig met de administratie voor de laatste periode van het jaar? Bedrijfsrooster biedt een aantal nieuwe tools om de wissel naar het nieuwe jaar eenvoudiger te maken. Je leest bovendien een aantal tips om met een strakke administratie aan 2018 te beginnen.

Nieuws artikel

Slimmer personeel plannen en makkelijker samenwerken

31 augustus 2017 16:07   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster brengt veel nieuws en maakt de personeelsplanning software steeds gebruiksvriendelijker door deze meer te automatiseren en handiger in de omgang te maken. U leest in dit bericht alles over updates, nieuws en toekomstige ontwikkelingen.

Nieuws artikel

Next Generation HR & WFM Automation

14 april 2017 13:56   //   Bedrijfsrooster

Met een knipoog naar het Engels informeren wij u over toonaangevende updates aan de app en software van Bedrijfsrooster en de koers voor de aankomende tijd. Veel nieuws, bovendien staat onze agenda vol met gave features voor u en uw personeel. U leest in d

Nieuws artikel

Gezocht: Jr Account Executive

23 februari 2017 11:01   //   Bedrijfsrooster

Wil jij onderdeel uitmaken van een snelgroeiende startup? Weet jij mensen te overtuigen? Ben je een echte kantenvriend? Dan is deze baan voor jou!

Nieuws artikel

Yes, nog meer handige updates! En goed nieuws...

25 oktober 2016 10:04   //   Bedrijfsrooster

Sneller, uitgebreider en goed op weg naar 2017, is met Bedrijfsrooster op veel nieuwe manieren tijd te besparen in de personeelsplanning. Via dit bericht informeren wij u over recente updates en wat voor moois er nog aankomt.

Nieuws artikel

Bedrijfsrooster 2.0 in aantocht, roosters maken nog leuker!

26 mei 2016 15:10   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster lanceert voor de zomer 2016 een belangrijke nieuwe versie. Het rooster bevat daarin enkele nieuwe weergaven en de software wordt uitgebreid met erg veel nieuwe functionaliteiten.

Nieuws artikel

Nieuw boekjaar en wetsartikel, bent u bij?

4 januari 2016 12:21   //   Bedrijfsrooster

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent niet alleen een schone administratie, want per januari is een belangrijke wijziging in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Wij sommen in dit nieuwsbericht een aantal handige tips op die u goe

Nieuws artikel

App Update — Kloksysteem — Plus/Minuren — Verloning

7 oktober 2015 18:37   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster heeft 7 oktober 2015 een groot aantal updates uitgebracht. Via dit nieuwsbericht informeren wij u kort over de belangrijkste nieuwtjes.

Nieuws artikel

Fijn personeel plannen? Sleep ze het rooster op!

28 mei 2015 12:28   //   Bedrijfsrooster

Het is zover, eindelijk kunt u werknemers het rooster over slepen! Naast knippen, plakken en bulkacties hebben wij afgelopen dinsdag weer veel nieuwe functionaliteit doorgevoerd in Bedrijfsrooster. Middels dit nieuwsbericht informeren wij u over de laatste

Nieuws artikel

Een jaar online: Bedrijfsrooster werkt!

13 maart 2015 17:00   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster draait inmiddels ruim een jaar de personeelsadministraties van bedrijven uit zeer diverse branches en verschillende landen. Er is nog erg veel te doen en verbeteren maar een ding is zeker: Bedrijfsrooster werkt!

Nieuws artikel

Nieuws & Updates - Nieuwjaar 2015

31 december 2014 08:00   //   Bedrijfsrooster

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent voor velen een schone administratie en positieve energie. Daarom dit nieuwsbericht omtrent de jaarwisseling en onze plannen voor het nieuwe jaar.

Nieuws artikel

Sneak Peek: Veel Updates na Zomer 2014

3 oktober 2014 11:40   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster lanceert volgende week veel updates die in de zomer 2014 zijn ontwikkeld. Leuke, handige en snelle functionaliteiten, helemaal gratis!

Nieuws artikel

Met een strakke personeelsplanning de zomer door

18 juli 2014 15:38   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster heeft de afgelopen maanden veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd waarmee uw bedrijf met een strakke personeelsplanning de zomer door gaat.

Nieuws artikel

Personeel wel of niet extra salaris buiten kantooruren?

30 januari 2014 11:28   //   Bedrijfsrooster

Onlangs raakte de toeslag op salaris buiten kantooruren in opspraak. Voor de zoveelste keer stelt een voorman van MKB-Nederland de toeslagen op zondagen en koopavonden ter discussie. Belangenvertegenwoordigers van de Nederlandse werknemers trappen direct o

Nieuws artikel

Officiële opening Bedrijfsrooster op 2 december 2013!

23 november 2013 19:16   //   Bedrijfsrooster

Het afgelopen half jaar is Bedrijfsrooster in nauwe samenwerking met een aantal bedrijven uit verschillende sectoren getest in een gesloten omgeving. Hierdoor hebben wij optimalisaties kunnen doorvoeren in het systeem om volledig aan uw behoefte te kunnen

Nieuws artikel

Onderhoud in weekend van 30 november 2013

23 november 2013 17:47   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster pleegt onderhoud aan de systemen in het weekend van 30 november 2013. Mogelijk is de applicatie dat weekend in de nacht van zaterdag op zondag tijdelijk niet bereikbaar.

Nieuws artikel

Personeelsplanning steeds vaker online en geautomatiseerd

26 september 2013 11:11   //   Bedrijfsrooster

Nederlandse bedrijven gebruiken steeds vaker online software en andere automatiseringsmiddelen om personeel in te plannen. Het resultaat? Strak ingeplande werkweken en personeel dat zelf ook bijdraagt aan het rooster.

Nieuws artikel

Bedrijfsrooster sluit succesvolle eerste testfase

19 september 2013 15:47   //   Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster begon in mei 2013 aan een basic roosterprogramma met een beperkte groep testgebruikers. Vijf maanden later kijken zowel wij als de testgroep terug op een succesvolle periode.