Privacy - Hoe uw gegevens worden verwerkt en beveiligd

Haarlem, 20 juni 2013

Bedrijfsrooster hanteert een strikt privacybeleid met betrekking tot uw gegevens. Niet alleen veilig transport en opslag van uw gegevens krijgen een hoge prioriteit. Ook de relatie tussen werkgever en werknemer en onderlinge relaties tussen personeelsleden worden belangrijk geacht.

 • Alle gegevens worden versleuteld verzonden over een 256-bits SSL verbinding
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en zijn niet inzichtelijk
 • U kunt zelf wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijke gegevens of deze laten verwijderen

Bedrijfsrooster respecteert de privacy van gebruikers en beschermt deze met grote zorgvuldigheid.  Persoonlijke informatie die in de systemen van Bedrijfsrooster beschikbaar is wordt uitsluitend behandeld en gebruikt op de manier zoals omschreven in dit privacybeleid.

Inhoud

 1. Welke gegevens worden verwerkt?
 2. Worden gegevens verstrekt aan derden?
 3. Gebruikt de website van Bedrijfsrooster Cookies en zo ja hoe?
 4. Hoe kan ik contact opnemen met Bedrijfsrooster inzake mijn gegevens?
 5. Kan het Privacy beleid van Bedrijfsrooster wijzigen?

1. Welke gegevens worden verwerkt?

Bedrijfsrooster verwerkt algemene bedrijfsgegevens en personeelsgegevens die door de werkgever worden ingevoerd om gebruik te maken van de Website. Werkgevers bepalen in hoeverre zij gegevens verstrekken, maar tenminste een e-mailadres is nodig om werknemers in te laten loggen.

De volgende gegevens worden door Bedrijfsrooster verwerkt:

 1. Bedrijfsgegevens voor registratie: contactpersoon, adres, telefoon, e-mail en KvK registratie
 2. Bedrijfsgegevens voor administratie: bankrekeningnummer en facturen
 3. Bedrijfsgegevens voor gebruik: namen van personeelsleden en ingeroosterde diensturen
 4. Personeelsgegevens: bij de Werkgever  bekende gegevens
 5. Systeemgegevens: van alle bezoekers van de Website (zie ook paragraaf 3)

2. Worden gegevens verstrekt aan derden?

Bedrijfsrooster zal gegevens nooit aan derden verstrekken tenzij daaraan voorafgaand toestemming is verleend door de partij waarop de gegevens van toepassing zijn of indien Bedrijfsrooster op grond van een wettelijke bepaling verplicht is gegevens te vestrekken.

Bedrijfsrooster kan de gegevens gebruiken voor eigen of aan Bedrijfsrooster gelieerde activiteiten. Bedrijfsrooster behoudt zich het recht voor gegevens gedeeltelijk of geheel te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van de Website of delen daarvan, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. In dat geval zal Bedrijfsrooster zich inspannen u hiervan op de hoogte te stellen.

3. Gebruikt de website van Bedrijfsrooster Cookies en zo ja hoe?

Bedrijfsrooster gebruikt Cookies om de website te laten functioneren. Er wordt bijvoorbeeld een cookie op uw computer opgeslagen wanneer u inlogt, zodat bekend is dat u ingelogd bent als u een nieuwe pagina bezoekt. Tevens kan Bedrijfsrooster zulke Cookies op uw computer plaatsen om gegevens met betrekking tot het gebruik van de Website en gedrag van bezoekers bij te houden.

4. Hoe kan ik contact opnemen met Bedrijfsrooster inzake mijn gegevens?

U kunt contact opnemen met Bedrijfsrooster via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsrooster
Westergracht 70
2014 XA  Haarlem

Telefoon: +31 (0)23-7114422
E-mail: support@bedrijfsrooster.nl
Website: https://bedrijfsrooster.nl/contact

5. Kan het Privacy beleid van Bedrijfsrooster wijzigen?

Bedrijfsrooster behoudt zich het recht voor het Privacy beleid te wijzigen. Gebruikers worden daarvan per e-mail op de hoogte gesteld en de aanpassingen worden direct doorgevoerd in deze inhoud.


Meer informatie met betrekking tot "Privacy beleid"