Bedrijfsrooster Subverwerkers

Bedrijfsrooster kan gebruik maken van de diensten van Subverwerkers bij het uitvoeren van de Overeenkomst en het nakomen van verplichtingen zoals opgenomen in de Verwerkersovereenkomst.

Zie voor een actuele lijst van subverwerkers de Verwerkersovereenkomst.